DMU Race Day hos KSC

Kom til DMU Race Day lørdag d. 21. april

Lørdag d. 21. april mellem klokken 10.00 – 15.00 holder Kronjyllands Speedway Club DMU Race Day.

Hvis du endnu ikke er en del af KSC, så håber vi, at du vil komme og snuse til vores sport. Der vil være mulighed for at prøve en speedwaymaskine, og vi svarer gerne på alle de spørgsmål, du måtte have om speedway, og om, hvordan du kommer i gang.

Er du allerede medlem, så håber vi også, at du vil komme og være med til en dag med hygge og fællesskab i speedwaysportens tegn. Vi har som altid kaffe på kanden, kiosken er åben. Familie og venner er også meget velkomne!

Spred gerne budskabet om DMU Race Day blandt dine venner, på din skole eller din arbejdsplads, så vi kan få rigtig mange folk til at komme og snuse til vores fantastiske sport.

Hvis du har lyst til at give en hånd med på dagen som frivillig, så kontakt Keld Hagen på telefonnummer 6179 0737 eller e-mail formand@ksc-speedway.dk. Der er mange forskellige opgaver at tage fat på, så uanset om du har lyst til at bage en kage, skrue på maskiner eller få en snak med nogle måske kommende klubmedlemmer, så hører vi meget gerne fra dig.

Vel mødt lørdag d. 21. april!

Mange hilsner og på gensyn fra

Bestyrelsen

Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes der til den årlige generalforsamling i Kronjyllands Speedway Club, som i år afholdes den 20-01-2018 kl. 13.00 i Ulstrup Hallen, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup.

Af hensyn til forplejning, bedes du venligst orientere om hvorvidt du kommer til mødet.

Dette gør du til undertegnede, senest den 08-01-2018 på e-mail: robert.moldrup.axelsen@gmail.com eller telefon: 31706109.

Forslag som skal behandles til generalforsamlingen, bedes ligeledes fremsendes til undertegnede.

 

AGENDA:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Arbejdsudvalgenes beretning.
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab og kommende budgetår til godkendelse.
 • Fastlæggelse af kommende klubårs kontingent.                                                                                -Vi har i bestyrelsen besluttet at klubkontingentet forbliver uændret i forhold til 2017.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastlæggelse af fremtidige (min. 2 år) mål og aktiviteter.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.                                                                                                         På valg er:
  • Formand – Keld Hagen (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem – Ole Johansen (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem – Brian Ingemann Jakobsen (ønsker ikke genvalg)
  • Sekretær – Ilse Honoré Degn (modtager genvalg)
 1. Valg af suppleanter
 2. Valg af revisor.
 3. Fastsættelse af 2 arbejdsweekender, henholdsvis sæsonstart og sæsonslut
 4. Bemanding af træningsdage
 5. Microtræning
 6. Nedsættelse for sponsorudvalg
 7. Uddeling af pokaler
 8. Eventuelt

Vi glæder os til at se en masse af jer til en hyggelig og konstruktiv dag.

 

På vegne af bestyrelsen                                                                                                                                  De bedste hilsner

Robert Møldrup Axelsen                                                                                                                      Næstformand