Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes der til den årlige generalforsamling i Kronjyllands Speedway Club, som i år afholdes den 20-01-2018 kl. 13.00 i Ulstrup Hallen, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup.

Af hensyn til forplejning, bedes du venligst orientere om hvorvidt du kommer til mødet.

Dette gør du til undertegnede, senest den 08-01-2018 på e-mail: robert.moldrup.axelsen@gmail.com eller telefon: 31706109.

Forslag som skal behandles til generalforsamlingen, bedes ligeledes fremsendes til undertegnede.

 

AGENDA:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Arbejdsudvalgenes beretning.
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab og kommende budgetår til godkendelse.
 • Fastlæggelse af kommende klubårs kontingent.                                                                                -Vi har i bestyrelsen besluttet at klubkontingentet forbliver uændret i forhold til 2017.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastlæggelse af fremtidige (min. 2 år) mål og aktiviteter.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.                                                                                                         På valg er:
  • Formand – Keld Hagen (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem – Ole Johansen (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem – Brian Ingemann Jakobsen (ønsker ikke genvalg)
  • Sekretær – Ilse Honoré Degn (modtager genvalg)
 1. Valg af suppleanter
 2. Valg af revisor.
 3. Fastsættelse af 2 arbejdsweekender, henholdsvis sæsonstart og sæsonslut
 4. Bemanding af træningsdage
 5. Microtræning
 6. Nedsættelse for sponsorudvalg
 7. Uddeling af pokaler
 8. Eventuelt

Vi glæder os til at se en masse af jer til en hyggelig og konstruktiv dag.

 

På vegne af bestyrelsen                                                                                                                                  De bedste hilsner

Robert Møldrup Axelsen                                                                                                                      Næstformand