Træning lørdag d. 2. maj

Der er træning for alle klasser lørdag d. 2. maj
Tilmelding er nødvendig og KSC medlemmer har første prioritet – og vi kan blive
nødt til at begrænse tilmeldingen.
Tilmelding på 50728097 eller på FB
ALLE som kommer til træning bedes sætte sig ind i DMU’s vejledning for genåbning af træning, inden man tilmelder sig og møder op.
Læs FB opslaget.
Mvh kurt

Der er åbnet for træning igen

Der er træning for alle klasser lørdag d. 25. april.
Tilmelding er nødvendig og KSC medlemmer har første prioritet – og vi kan blive
nødt til at begrænse tilmeldingen.
Tilmelding på 50728097 eller på FB
ALLE som kommer til træning bedes sætte sig ind i DMU’s vejledning for genåbning af træning, inden man tilmelder sig og møder op.
Mvh kurt

Arbejdsdage i KSC

Hej KSC medlemmer, tidligere medlemmer og alle Jer som bare gerne vil hjælpe

Klubben skal i gang med klargøring af bane mm ASAP. Vi skal bruge nogle hænder til at hjælpe med diverse opgaver – den primære er opsætning af airfence, hvilket er nemmere end nogensinde, da det er lagt i en vogn det hele.Vi skal være særligt opmærksom på Coronavirus og der er sikkerheds retningslinjer som vi skal følge. Det sætter vi system i, når vi ved hvor mange der melder sig frivilligt.
Brug nedenstående link og sæt flueben på de datoer du kan hjælpe.

Gør det venligst inden på fredag d. 3. april kl. 16.00, da vi drøfter det fredag, og udvælger 2 dage, hvor flest kan.

Der er mulighed for at vælge fra lørdag d. 4. april til og med mandag d. 16. april – og bare rolig, du kan godt vinge alle dagene af, men vi får sikkert kun brug for 2 dages hjælp.Fredag sidst på eftermiddagen, sender jeg mail igen med info om hvilke dage vi har valgt, samt yderligere info om hvad der skal laves.Vejret taget i betragtning, så vil den kommende weekend have høj prioritet til at få lavet noget.Skriv eller ring hvis der er spørgsmål.Link til valg af datoer – du tilføjer dit navn på det lille + tegn i toppen af navne kollonen, sætter en masse flueben, og vælger send. Derefter popper resultatet op til mig

 

:        https://doodle.com/poll/y22rct6dy2isshxt

 

Løb på Fladbro 15. og 16. september

Lørdag d. 15. september kører KSC, 500cc, 2. div.  hjemmebane match – løbet starter kl. 10.00

Søndag d. 16. september kører KSC 85cc, 3. div. hjemmebane match mod Esbjerg og Vojens. Det løb som blev aflyst sidste weekend pga regn. Løbet starter kl. 10.00. Det er gået rigtig godt for holdet i år, og til middag kan de formodentlig fejres som Danmarks mestre.

Kom og se på begge dage – der er fri entre.

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling for klubåret 2015/2016, søndag d. 29. januar kl. 14.00.
Generalforsamlingen afholdes i Ulstrup Hallen’s mødelokale, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Arbejdsudvalgenes beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og kommende budgetår til godkendelse
  5. Fastlæggelse af kommende klubårs kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Fastlæggelse af fremtidige (min. 2 år) mål og aktiviteter.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Kurt Andreasen – ønsker ikke genvalg, Johnny Majgaard – ønsker ikke genvalg. Der er således op til 4 ledige bestyrelsesposter som skal besættes på generalforsamlingen.
  9. Valg af suppleant (hvert år).
  10. Valg af revisor (hvert år).
  11. Nedsættelse for sponsorudvalg
  12. Eventuelt.

   Fremtidige mål og aktiviteter, med minimum 2 års horisont, fastlægges i henhold til drøftelse i forsamlingen. Indkomne forslag omkring mål og aktiviteter tages op i forsamlingen. Modforslag modtages, og kan vedtages

   Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 15. januar.

Med venlig hilsen
KSC’s bestyrelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Klubbens medlemmer indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 29. september kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden: Diverse vedtægtsændringer.

– primært gælder det om at få regnskabsåret til at følge kalenderåret, så det kommer i takt med klubåret og alt andet som følger kalenderåret, samt få tilpasset forældede paragraffer.

Efter generalforsamlingen lidt alm. debat og info om arbejdsdag og lukning til vinteren samt evt.

MVH
KSC bestyrelse

Klubmesterskab d. 8. september 2016

Der køres klubmesterskab på torsdag d. 8. september.
Start kl. 17.30

Foreløbig deltagere tilmeldt til klubmesterskab

50ccm
Mikkel
Melissa
Jakob
Alexander

500 ccm unge
Peer
Jesper
John
Alex Østergaard

500ccm Ældre
Svenne
Orla
Kurt

Eftertilmeldinger kan ske på sms til Ole Johansen 29802739
senest onsdag d 7/9 kl 1200