Medlemskab og licens

Kære medlemmer – nye som gamle medlemmer

Så er det ved at være tid til fornyelse af medlemskab for 2017

I år foregår det via DMU’s hjemmeside. Det betyder at der kan købes klubmedlemskab via nedenstående link. Når man har betalt klubmedlemskab kan man linke videre til licensbestilling med det samme, hvis man vil bestille licens ved samme lejlighed.
Kategorier og priser fremgår af hjemmesiden. De som har aktive officials licenser og de som skal have kørelicenser, kan kun vælge kategori l medlemskab.
Giver det anledning til spørgsmål, så ring eller skriv til mig – jeg har prøvet det af, så det burde virke.
Det kan dog stadig lade sig gøre at betale på gammeldags måde ved overførsel til konto 9332 – 0007102984, og med kontanter i klubben til kassereren, hvilket nogle selvfølgelig vil benytte sig af. Alle som har mulighed for at benytte online betaling via vedhæftede link, bør gøre det – det gør det meget lettere for kassereren.
Seneste betaling d. 1. marts 2017
 Link til betaling:

http://klubmedlemskab.dmusport.dk/

Priser for 2017:
Kategori l: kr. 900,-
For kørere med licens. Du vælger selv, om du vil modtage MotorBladet. Du kan bestille licens og tilmelde dig til løb. Alle indehavere af kørerlicens, D-, S- og T-licens skal have fuldt medlemskab af deres stamklub. Kørere under 18 år skal have en værge, der som minimum har værgemedlemskab – altså 1600 kr. hvis I er to medlemmer i husstanden.

Kategori ll: kr. 700,-
Familie-/værgemedlemskab, hvis et familiemedlem har Kat. 1 på adressen. Denne kategori kan ikke tegnes af kørere og højere officialgrader (D, S, T). Du kan ikke tegne licens med dette medlemskab. Du modtager IKKE MotorBladet.

Kategori ll: kr. 150,-
For alle lavere officialgrader (G-licenshavere). Du modtager ikke Motorbladet. Du kan ikke tegne licens.

Kategori ll: kr. 500,-
Hvis du er medlem i en anden klub – og den anden klub er din stamklub – kan du støtte os med dette medlemskab, og frit træne på vores bane. Du modtager ikke motorbladet.

Med venlig hilsen
Kronjyllands Speedway Club
Kasserer, Kurt Andreasen
Skolevej 32, 8860 Ulstrup
Tlf. 50728097