Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes der til den årlige generalforsamling i Kronjyllands Speedway Club, som i år afholdes den 20-01-2018 kl. 13.00 i Ulstrup Hallen, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup.

Af hensyn til forplejning, bedes du venligst orientere om hvorvidt du kommer til mødet.

Dette gør du til undertegnede, senest den 08-01-2018 på e-mail: robert.moldrup.axelsen@gmail.com eller telefon: 31706109.

Forslag som skal behandles til generalforsamlingen, bedes ligeledes fremsendes til undertegnede.

 

AGENDA:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Arbejdsudvalgenes beretning.
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab og kommende budgetår til godkendelse.
 • Fastlæggelse af kommende klubårs kontingent.                                                                                -Vi har i bestyrelsen besluttet at klubkontingentet forbliver uændret i forhold til 2017.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastlæggelse af fremtidige (min. 2 år) mål og aktiviteter.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.                                                                                                         På valg er:
  • Formand – Keld Hagen (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem – Ole Johansen (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem – Brian Ingemann Jakobsen (ønsker ikke genvalg)
  • Sekretær – Ilse Honoré Degn (modtager genvalg)
 1. Valg af suppleanter
 2. Valg af revisor.
 3. Fastsættelse af 2 arbejdsweekender, henholdsvis sæsonstart og sæsonslut
 4. Bemanding af træningsdage
 5. Microtræning
 6. Nedsættelse for sponsorudvalg
 7. Uddeling af pokaler
 8. Eventuelt

Vi glæder os til at se en masse af jer til en hyggelig og konstruktiv dag.

 

På vegne af bestyrelsen                                                                                                                                  De bedste hilsner

Robert Møldrup Axelsen                                                                                                                      Næstformand

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling for klubåret 2015/2016, søndag d. 29. januar kl. 14.00.
Generalforsamlingen afholdes i Ulstrup Hallen’s mødelokale, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Arbejdsudvalgenes beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og kommende budgetår til godkendelse
  5. Fastlæggelse af kommende klubårs kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Fastlæggelse af fremtidige (min. 2 år) mål og aktiviteter.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Kurt Andreasen – ønsker ikke genvalg, Johnny Majgaard – ønsker ikke genvalg. Der er således op til 4 ledige bestyrelsesposter som skal besættes på generalforsamlingen.
  9. Valg af suppleant (hvert år).
  10. Valg af revisor (hvert år).
  11. Nedsættelse for sponsorudvalg
  12. Eventuelt.

   Fremtidige mål og aktiviteter, med minimum 2 års horisont, fastlægges i henhold til drøftelse i forsamlingen. Indkomne forslag omkring mål og aktiviteter tages op i forsamlingen. Modforslag modtages, og kan vedtages

   Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 15. januar.

Med venlig hilsen
KSC’s bestyrelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Klubbens medlemmer indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 29. september kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden: Diverse vedtægtsændringer.

– primært gælder det om at få regnskabsåret til at følge kalenderåret, så det kommer i takt med klubåret og alt andet som følger kalenderåret, samt få tilpasset forældede paragraffer.

Efter generalforsamlingen lidt alm. debat og info om arbejdsdag og lukning til vinteren samt evt.

MVH
KSC bestyrelse

Klubmesterskab d. 8. september 2016

Der køres klubmesterskab på torsdag d. 8. september.
Start kl. 17.30

Foreløbig deltagere tilmeldt til klubmesterskab

50ccm
Mikkel
Melissa
Jakob
Alexander

500 ccm unge
Peer
Jesper
John
Alex Østergaard

500ccm Ældre
Svenne
Orla
Kurt

Eftertilmeldinger kan ske på sms til Ole Johansen 29802739
senest onsdag d 7/9 kl 1200

DM finalen for Oldboys d. 2. september 2016

Resultat og billeder fra DM finalen.