KSC Klubmesterskab 2018

Klubmesterskab 2018


Vil blive afholdt den 21/8 for 50 ccm, 85 ccm og 500 ccm – start kl 1800. Den bedste placerede A-medlems kører bliver klubmester. Udover det bliver der kørt om pokaler til 1.-2.-3. pladserne i hver gruppe på dagen, for både A og B medlemmer.

Tilmelding til Ole Johansen på mobil: 29802739 eller mail: yohansen@mail.dk, senest d 14/8-2018

KSC Bestyrelse

KSC Klubmesterskab 2018

Veteran klubmesterskab 2018


Det bliver afholdt over 4 løb der bliver kørt D7/8-21/8-25/9-9/10-2018 alle med løbsstart kl 1800.Kørene samler point sammen over de 3 bedste løb. Klubmester bliver så den kører med A-medlemskab der har flest point . A+B – medlemskab giver pokaler til pladserne 1-2-3. Alle over 60 år eller nystartede med A eller B medlemskab kan deltage.

Tilmelding til Ole Johansen – mobil: 29802739 Email: yohansen@mail.dk,  senest d 1/8-2018

KSC

DMU Race Day hos KSC

Kom til DMU Race Day lørdag d. 21. april

Lørdag d. 21. april mellem klokken 10.00 – 15.00 holder Kronjyllands Speedway Club DMU Race Day.

Hvis du endnu ikke er en del af KSC, så håber vi, at du vil komme og snuse til vores sport. Der vil være mulighed for at prøve en speedwaymaskine, og vi svarer gerne på alle de spørgsmål, du måtte have om speedway, og om, hvordan du kommer i gang.

Er du allerede medlem, så håber vi også, at du vil komme og være med til en dag med hygge og fællesskab i speedwaysportens tegn. Vi har som altid kaffe på kanden, kiosken er åben. Familie og venner er også meget velkomne!

Spred gerne budskabet om DMU Race Day blandt dine venner, på din skole eller din arbejdsplads, så vi kan få rigtig mange folk til at komme og snuse til vores fantastiske sport.

Hvis du har lyst til at give en hånd med på dagen som frivillig, så kontakt Keld Hagen på telefonnummer 6179 0737 eller e-mail formand@ksc-speedway.dk. Der er mange forskellige opgaver at tage fat på, så uanset om du har lyst til at bage en kage, skrue på maskiner eller få en snak med nogle måske kommende klubmedlemmer, så hører vi meget gerne fra dig.

Vel mødt lørdag d. 21. april!

Mange hilsner og på gensyn fra

Bestyrelsen

Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes der til den årlige generalforsamling i Kronjyllands Speedway Club, som i år afholdes den 20-01-2018 kl. 13.00 i Ulstrup Hallen, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup.

Af hensyn til forplejning, bedes du venligst orientere om hvorvidt du kommer til mødet.

Dette gør du til undertegnede, senest den 08-01-2018 på e-mail: robert.moldrup.axelsen@gmail.com eller telefon: 31706109.

Forslag som skal behandles til generalforsamlingen, bedes ligeledes fremsendes til undertegnede.

 

AGENDA:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Arbejdsudvalgenes beretning.
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab og kommende budgetår til godkendelse.
 • Fastlæggelse af kommende klubårs kontingent.                                                                                -Vi har i bestyrelsen besluttet at klubkontingentet forbliver uændret i forhold til 2017.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastlæggelse af fremtidige (min. 2 år) mål og aktiviteter.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.                                                                                                         På valg er:
  • Formand – Keld Hagen (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem – Ole Johansen (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem – Brian Ingemann Jakobsen (ønsker ikke genvalg)
  • Sekretær – Ilse Honoré Degn (modtager genvalg)
 1. Valg af suppleanter
 2. Valg af revisor.
 3. Fastsættelse af 2 arbejdsweekender, henholdsvis sæsonstart og sæsonslut
 4. Bemanding af træningsdage
 5. Microtræning
 6. Nedsættelse for sponsorudvalg
 7. Uddeling af pokaler
 8. Eventuelt

Vi glæder os til at se en masse af jer til en hyggelig og konstruktiv dag.

 

På vegne af bestyrelsen                                                                                                                                  De bedste hilsner

Robert Møldrup Axelsen                                                                                                                      Næstformand

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling for klubåret 2015/2016, søndag d. 29. januar kl. 14.00.
Generalforsamlingen afholdes i Ulstrup Hallen’s mødelokale, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Arbejdsudvalgenes beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og kommende budgetår til godkendelse
  5. Fastlæggelse af kommende klubårs kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Fastlæggelse af fremtidige (min. 2 år) mål og aktiviteter.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Kurt Andreasen – ønsker ikke genvalg, Johnny Majgaard – ønsker ikke genvalg. Der er således op til 4 ledige bestyrelsesposter som skal besættes på generalforsamlingen.
  9. Valg af suppleant (hvert år).
  10. Valg af revisor (hvert år).
  11. Nedsættelse for sponsorudvalg
  12. Eventuelt.

   Fremtidige mål og aktiviteter, med minimum 2 års horisont, fastlægges i henhold til drøftelse i forsamlingen. Indkomne forslag omkring mål og aktiviteter tages op i forsamlingen. Modforslag modtages, og kan vedtages

   Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 15. januar.

Med venlig hilsen
KSC’s bestyrelse